طبیب دل

صدایت ساز جان گیر است نمی دانم که می دانی

                                    لبانت شهد شیرین است نمی دانم که می دانی

رخ ات از ماه افزون تر تمام  شهر  می دانند

                                    به پاکی یوسف شهری نمی دانم که می دانی

نگاهت می کنم غم رخت می ببند رود از دل

                                    طبیب این دل زاری نمی دانم که  می دانی

توعاشق میکشی با یک سخن جانامواظب باش

                                   که من آسوده می میرم نمی دانم که می دانی

اگر چون قیس مجنون وپریشان حال وغمیگنم

                                    برای خاطر دوریست نمی دانم که می دانی

بگو ساقی ز درد خویش تا جان در بدن داری

                                   سرو جانم فدایت شد نمی دانم که می دانی[ جمعه 17 آذر 1396 ] [ Array ] [ محمد جواد دونده ] [ ]

مجنون

مجنون تر از مجنون فرهاد تر از فرهاد

                             دیوانه تر از قیس ومشتاق تر از فرهاد

مجنون به کجا روزی عشقش برسد بر ما

                              لیلی تو چه میدانی ویرانه مکن بنیاد

عاشق ترازمجنون عمریست که خاموش است

                             عاشق اگر عاشق بود هرگز نکند فریاد

ترسم که حرف دل آزرده کند او را

                             عمریست که لب بستم عمرش به درازاباد

ای مدعی گرروزی عاشق بشوی چون ما

                            شغلت نشود فریاد گو هرچه که باداباد

رندانه اگر ساقی عاشق بشوی چون ما

                           این حال پریشانت هرگز نشود آباد.
[ پنجشنبه 16 آذر 1396 ] [ Array ] [ محمد جواد دونده ] [ ]

زمستان

زمین و آسمان سرد است

                         درختان سخت می لرزند

زمستان با تمام قدرتش 

                          بی مکث می تابد

نفس از شدت سرما 

                     درون سینه میمیرد 

لب ساحل برای بوسه ی امواج 

                           سخت تنگ است

                                              گمانم اوج بی رحمی است!!

تمام ماهیان لب تشنه ای یک جرعه خورشیداند

و خورشید زیر ابرگرم ونرم 

                              با ناز خوابیده است

زمین و آسمان یکسر به خود می نالد از سرما

دل خاک ودرخت وجوی

                             برای بارش خورشید

                                                   بشدت تنگ و غمیگن است

                                                                        زمستان است زمستان‌‌‌‌‌...
ن
[ دوشنبه 13 آذر 1396 ] [ Array ] [ محمد جواد دونده ] [ ]

غزل شمع

شمع امشب همدم چشمان گریانم شده است

او رقیب اشک های تلخ و حیرانم شده است

از چه گریان گشته ای شمع دل افزوز من

یار زیبای توهم محبوب خوبان گشته است

اشک وخون می ریزی وعمرت به پایان می رسد

خوش بحالت بخت با کار تو پیمان بسته است

هرچه گریان می شوی عمرت به پایان می رسد

مرگ پیش چشم تو آنقدر آسان گشته است

اشک های چشم من از درد پنهان من است

حاصل عمر دراز ودرد جانان گشته است

ساقیا از چه چنین حیران و سرگردان شدی

غم مخور این اشک با چشم تو پیمان بسته استا[ دوشنبه 13 آذر 1396 ] [ Array ] [ محمد جواد دونده ] [ ]